Strona glowna

Strona glowna

Las jest rzeczą, która otacza nas dookoła i po prostu jest. Bardzo rzadko interesujemy się, zastanawia nas, jaki to jest rodzaj lasu, czy ten las był tutaj od zawsze, a może jest stosunkowo od niedawna. Las ma wiele tajemnic, wiele funkcji, na temat których nie myślimy na co dzień.

Las dla nas to po prostu drzewa, krzewy, zwierzęta. A jak by się przyjrzeć bliżej, to jest to kompleks roślinności, która jest charakterystyczna dla danego kontynentu geograficznego. Bo las w Polsce, czy las w Brazylii, to nie jest ten sam las. Inny klimat, inna strefa roślinności powoduje, że różnią się one diametralnie.

Można jeszcze pomyśleć nad lasem od strony prawnej. W końcu istnieje coś takiego jak ustawa o lasach, więc co w niej znajdziemy. Zgodnie z nią las to grunt, który ma zawartą powierzchnię o co najmniej 0,10 hektara powierzchni, jest pokryty roślinnością leśną – drzewami, krzewami, runem leśnym, a jego przeznaczenie to – produkcja leśna lub rezerwat przyrody lub wchodzi on w skład parku narodowego,albo jest wpisany do rejestru zabytków. Definicja prawna mówi jeszcze o tym, że do lasu należą grunty, które są związane z gospodarką leśną – budynki, budowle, urządzenia melioracyjne, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod linie energetyczne, szkółki leśne, miejsce składowania dre

www.fenestram.com.pl
– autor artykułu